top of page
Hızlı Şirket Check-up Analizi Anketi
Geniş Kapsamlı Çalışan Memnuniyeti Analizi Anketi

 

Online Anket Hizmetleri

 

Günümüzün hızla gelişen iş dünyasında rekabette en yüksek seviyesine çıkmıştır. Kurumların, gelişmeleri ve rakiplerinden bir adım önde olmaları ancak kurum içi verimliliği arttırmalarıyla gerçekleşmektedir. İşte bu noktada çalışanların kurum içerindeki ortamı nasıl algıladığı çok önemlidir. Uygun bir çalışma ortamı sağlandığında verimliliğin arttığı gözlenmektedir. ND Yönetim Danışmanlığın sağladığı internet üzerinden gerçekleştirilen anketler  çalışanların tutum ve düşüncelerinin anlaşılmasına ışık tutmaktadır. 

 

Neden ND Yönetim Danışmanlığın geliştirdiği internet üzerinden uygulanan farklı analiz anketlerini uygulayalım?

 

 • Anketin internet üzerinden uygulanmasıyla çalışanların kimliklerinin gizli kalacağını bilmeleri ve sonucunda doğru tutum ve düşüncelerini açıklayabilmeleri

 • Yönetime sunulan analizler sonuçları çalışanlarının güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi

 • Yapılan analizlerden çıkan sonuçlar doğrultusunda gerçekleştirilen eğitimler ve kurumsal değişikliklerle verimliğin artmasının sağlanması

 • Çalışanların kuruma olan güveni, kurum içerisinde algıladıkları adalet anlayışının belirlenmesiyle kurum ikliminde iyileştirme çalışmalarına başlanması

 • Kurum içerinde çalışanlar arası ve bölümler arası iletişim ağının güncel durumunun belirlenmesi ve sonrasında iyileştirilmesi faaliyetlerine başlanması

 • Fikir ve düşünceleri sorulduğu için çalışanların kurumun bir parçası olduğu ve değerli olduğu fikrinin güçlenmesi

Internet üzerinden anket uygulaması nasıl yapılır?

 

 • Müşterimiz ile beraber hazırlanan anket formunun internet adresi çalışanların email adreslerine insan kaynakları tarafından veya ND Yönetim Danışmanlık tarafından email mesajı ile gönderilir.

 • Çalışanlar gönderilen internet adresine tıkladıklarında anketin önsözü ve anket sorularını görürler

 • Çalışanlar tüm soruları tamamladıktan sonra GÖNDER tuşuna basarak anketi tamamlamış olurlar

 • Tüm anket cevapları anketi dolduranın kimliği belli olmadan bir veri tabanında toplanır.

 • İnsan kaynakları bölümüne anketin çalışanlar tarafından doldurulma yüzdesi hakkında günlük olarak bilgi verilir

 • Tüm anketlerin doldurulmasında sonra kapsamlı analizler yapılır

 • Yapılan analizler ışında yönetime hem baskılı hem CD'de raporlar hazırlanır 

Geniş Kapsamlı Çalışan Memnuniyeti Anketinde, çalışanların çalışma koşulları ve sağlanan olanaklar hakkındaki  memnuniyeti dereceleri, işe bağlılıklarını ve kuruma karşı tutumlarını detaylı olarak incelenmektedir. Çalışanlar sadece sorunlar ile karşımıza çıkmazlar fırsat verildiğinde aynı zamanda sorunların  çözümlerini de gösterirler. İşte internet üzerinden yapılan ve şahsi olarak değerlendirilmeyen çalışan memnuniyeti anketleri çalışanların düşünce ve tutumlarını en gerçek hali ile yansıtmalarına olanak vermektedir.

 

Geniş Kapsamlı Çalışan memnuniyeti Anketi, müşterimizin istek ve  ihtiyaclarına göre hazırlanmaktadır.  Anketin içerisinde yer alanlar:

 • Müşterimize özel demografik bilgiler

 • 9 farklı modül seçeneği (Takım çalışması, Etkin iletişim, Kuruma güven, Algılanan adalet, Kariyer olanakları, Liderlik, İş tatmini, Çalışan gelişim süreci, Çalışan değerlendirme süreçleri) 

 • Modüllere soru ekleme veya çıkarma imkanı

 • Kısa açık uçlu soru sorma imkanı

 • Anketlerin tamamlanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde raporun hazırlanması

 • Talep edilmesi durumunda  anketlerin basılı olarak yapılabilme imkanı

Hızlı Şirket Check-up Anketi, müşterilerimizin belirli konularda hızlı bir şekilde çalışanlarının tutum ve düşüncelerini anlamasını ve bu doğrultuda kararlar verebilmesini sağlamaktadır.  Bu anket hem hızlı hem de ekonomik paket isteyen müşterilerimiz için uygundur.

 

Hızlı Şirket Check-up Anketinde yer alanlar:

 • Hazırlanması ve uygulamasının hızlı olması

 • Daha ekonomik olması

 • Müşterilerimize özel demografik bilgiler

 • Belirlenen 5 modülün uygulanması

 • Üç kısa açık uçlu soru sorma  imkanı

 • Anketlerin tamamlanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde raporun hazırlanması

 • Talep edilmesi durumunda  anketlerin basılı olarak yapılabilme imkanı

Kurumların, hızla değişen ekonomik ve politik koşullarla  hızlı hareket edebilme kabiliyetine sahip olabilmesi ancak etkin liderlik ve yönetim becerilerine sahip yöneticilerle çalışarak sağlanabilir. Bunun için önce üst yönetimin nasıl bir liderlik anlayışı ve yönetim becerilerini beklediğinin belirlenmesi gerekir. Sonrasında Lider yetkinlikleri ve yönetim becerileri anketiyle çalışanlar tarafından yöneticisinin nasıl algılandığı anlaşılır. Sonucunda üst yönetimin beklentisi ve var olan durum arasında karşılaştırma olanağı sağlanır.

Lider Yetkinlikleri ve Yönetim Becerileri Anketi müşterimizin istek ve  ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır.  Anketin içerisinde yer alanlar:

 • Üst yönetimin liderlik yetkinlikleri ve yönetim becerileri beklentilerinin belirlenmesi

 • 8 farlı modül ile liderlik özelliklerinin belirlenmesi (Belirsizlikle başa çıkma, Empati, Etkin İletişim, Motivasyon, Kendini kontrol edebilme, Farkındalık, Adalet, Yöneticiye Güven)

 • Modüllere soru ekleme veya çıkarma imkanı

 • Kısa açık uçlu soru sorma imkanı

 • Anketlerin tamamlanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde raporun hazırlanması

 • Talep edilmesi durumunda  anketlerin basılı olarak yapılabilme imkanı

Değişimin iş hayatının bir parçası olduğumu günümüzde, değişim süreçlerinin başarıya ulaşabilmesi için çalışanların değişim süreçlerine katılımını sağlamak önem kazanmıştır.

Değişim Süreçlerinde Çalışan Tutum Anketi, çalışanların değişime açık olmalarını ve değişimin bir parçası olmalarını sağlamak için çalışanların tutum ve düşüncelerini anlaşılmasına olanak vermektedir.

 

Değişim Süreçlerinde Çalışan Tutum Anketi, müşterimizin istek ve  ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır.  Anketin içerisinde yer alanlar:

 • Müşterimize özel demografik bilgiler

 • 4 farklı modül seçeneği (Yönetim- çalışan ilişkisi, Değişime karşı Çalışan tutumu , Değişim süreçlerinde iletişim, Algılanan kurumsal çalışan desteği) 

 • Modüllere soru ekleme veya çıkarma imkanı

 • Kısa açık uçlu soru sorma imkanı

 • Anketlerin tamamlanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde raporun hazırlanması

 • Talep edilmesi durumunda  anketlerin basılı olarak yapılabilme imkanı

 • Ayrıca Teknolojik değişim süreçlerine özel çalışan tutum anketi eklenebilir

Lider Yetkinlikleri  ve Yönetim Becerileri Analizi Anketi
Değişim Süreçlerinde Çalışan Tutum Analizi Anketi

İnsan Kaynakları Çözümleri

 

ND Yönetim Danışmanlık Türkiye'de bir ilk olarak  müşterilerimizin yönetimsel gelişimlerine destek olmak amacıyla geliştirdiği internet üzerinden anket uygulamalarını başlatmıştır.  Ayrıca, ND Yönetim Danışmanlık olarak müşterilerimize hazırladığımız kurumsal durum analizleri sonuçunda çıkan ihtiyaçlarının karşılanması için uzman kadrosu ile danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.

 

ND Yönetim Danışmanlığının amacı, öncelikle müşterilerimize en hızlı ve ekonomik şekilde kurumsal durum analizi yapmasına yardımcı olmaktır.  Sonrasında analiz sonuçları doğrultusunda yönetim, insan kaynaklarının ve ND Yönetim Danışmanlarının ortak hazırladığı eğitim ve seminer programının oluşturmasını sağlamaktır.

 

Danışmanlarımız müşterilerimizin talepleri üzerine kurumsal gelişim ve değişim süreçlerinde danışmanlık yapılmaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyacına göre aşağıda yer alan konularda eğitim ve seminerler hazırlanmaktadır

 

 • Etkin iletişim becerileri

 • İş etüdü ve performans yönetimi

 • Bireysel performans geliştirme

 • Takım çalışmasının güçlendirilmesi 

 • Liderlik yetkinliklerinin ve yönetsel becerilerin güçlendirilmesi

 • Çalışanlar arasında motivasyonun arttırılması

 • Kuruma ve yöneticiye güvenin geliştirilmesi

 • Rekabet Hukuku

 • İklim Değişikliği

Yönetim Danışmanlık
bottom of page