top of page
nöroliderlik

Neden

Nöro Liderlik

Nöro Liderlik Eğitimleri

 

Nöro Liderlik,  liderlik sanatı ve bilimsel gerçekleri içerisinde harmanlayan ve sonucunda insan davranışlarının sebeplerini daha iyi anlayan ve bu doğrultuda vizyonel liderlik uygulamalarını hazırlayan en güncel liderlik anlayışıdır.

Liderlik üzerinde oldukça fazla teori ve uygulama geliştirilmiş ve sonrasında pek çok makale ve kitap yazılmıştır. Fakat, nöro liderlik tüm diğer liderlik teorilerinden farklı olarak nöro bilim ile liderlik davranışlarını senkronize etmekte ve çalışanların duygu & düşüncelerini anlamanın liderlerin başarısı üzerindeki etkilerini incelemektedir. Araştırmalar göstermiştir ki, aldığımız kararların %90’ı bilinç dışı, sadece duygularımızı esas alarak verdiğimiz kararlardır. Bu sebepten dolayı, günümüzün liderlerinin başarılı olması için sadece analitik bilgi ve beceriler yeterli değildir aynı zamanda çalışanların duygularını yönetmek liderleri başarıya götürmektedir.

 

Amaç

 

Nöro liderlik eğitimin amacı, günümüzün VUCA dünyasında kurum yöneticilerinin duyguların ve var olan davranış alışkanlıklarının liderlerin başarıya giden yolda nasıl etkilediklerini göstermek,  etkin kararlar alarak takımları yönetmek ve böylece  Nöro bilimsel esasları uygulayarak iş performansını yükseltmektir.

 

İçerik

 

Nöro Liderlik eğitimlerinde liderlerin kurum içerisindeki yönetim ve liderlik becerilerini geliştirecek beş temel kavram üzerinde durulmaktadır.

 

  • Kendilerinin ve takımlarının düşünme becerilerini geliştirmek

  • Kişisel duygu ve stres kontrolünü yapabilmek

  • Yönettiği takımları başarıya ulaşmak üzere motive etmek

  • Değişim süreçlerini en olumlu şekilde yönetmek

  • Güncel durumu iyileştirmek ve performansı arttırmak üzere takımlara en etkin geri bildirimleri verilebilmek

Süre: 2 gün

Katılımcı: 15-20 kişi orta ve üst düzey yöneticiler

 

Yönetim Danışmanlık
bottom of page