top of page
nöropazarlama eğitim

Nöropazarlama Eğitimleri

 

Nöropazarlama, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen bilinç dışı duygularının nörobilim uygulamaları kullanılarak ölçümlenmesi ve elde edilen veriler ışığında kurumların pazarlama, medya ve iletişim stratejilerinin hazırlanmasında önemli rol oynayan en güncel bilim dalıdır.

Nöropazarlamanın içerisinde tüketici davranışlarının doğru ve net anlaşılması için hem süregelen pazarlama uygulamalarının hemde günümüzde önemi bir kez daha anlaşılan nörobilim uygulamalarının beraber kullanılması yer almaktadır.  

Günümüzde hızla değişen ekonomik ve rekabet koşulları, kurumların varolan ekonomik sermayelerini en etkin bir şekilde kullanmak zorunda kılmaktadır. Fakat, araştırmalara göstermiştir ki, geleneksel pazar araştırma yöntemlerinin yetersiz kalmakta bununla birlikte kurumları yanlış ürün ve pazarlama stratejilerine doğru götürmektedir. Bu durumun başlıca sebebi, tüketicilerin isteyerek veya sosyal yaşam içerisinde aykırılık yapmama adına doğru bildikleri cevapları araştırmacılara söylemeleridir. Yakın zamanda ortaya çıkan en önemli kanıtı ise pek çok pazar araştırmaları sonrasında müşteriye sunulan yeni ürünlerin % 80’nin başarısız olmasıdır.

Bu sebepten dolayı, sadece tüketicilerin beyanlarına dayanmayan ve tüketicilerin bilinç dışı tepkilerini ölçen nörobilim esaslarına dayalı nöropazarlama uygulamaları kurumların geleneksel araştırma yöntemleri ile beraber kullanılmaya başlanmıştır.

Amaç

Nöropazarlama eğitimlerinin amacı, kurumların pazarlama, iletişim bölümlerinde çalışanların tüketicilerin satın alma kararını nasıl verdikleri ve hangi aşamalardan geçtiklerini örnekleri ile anlatılmasıdır. Ayrıca, nöropazarlama uygulamalarında kullanılan yöntemler örnekleri ile anlatılacak, en uygun pazarlama stratejilerinin hazırlanması için gereken adımlar üzeriminden uygulama yapılacaktır.

İçerik

  • Nasıl karar veriyoruz? Rasyonel mi? Duygusal mı?

  • Pazar araştırmaları neden doğru sonuç vermiyor?

  • Dünyayı nasıl algılıyoruz?

  • İnsan beyninin özellikleri

  • İnsan karar alma mekanizması nasıl çalışır?

  • Duygu ve motivasyonun karar alma mekanizmasındaki yeri

  • Nöro pazarlamada kullanılan teknikler

  • Kurumsal pazarlama stratejilerinin Nöropazarlama esaslarına göre yeniden gözden geçirilmesi

 

Eğitim, güncel örneklerle ve testlerle desteklenen konu anlatımlarını ve  katılımcıların interaktif  katılımlarıyla kuruma özel pazarlama stratejilerinin beraber gözden geçirilmesini içermektedir.

Süre: 2 gün

Katılımcı: 15- 20 kişi pazarlama ve iletişim / medya bölüm yöneticileri  

Yönetim Danışmanlık
bottom of page