top of page

PRISM BRAIN MAPPING NEDİR?

PRISM BRAIN MAPPING, kişilerin sosyal iletişimleri ve iş performanslarını etkileyen şahsi davranış eğilimlerinin belirlenmesi için dizayn edilmiştir. Nöro bilim esaslarına göre çok kapsamlı olarak hazırlanmış olan PRISM internet üzerinden cevaplandırılan en güncel  kişisel analiz aracıdır.

Geleneksel psikoloji tabanlı teorilerden farklı olarak PRISM insan davranışlarını Nöro Bilim çerçevesinde değerlendirmektedir.

PRISM'ın internet tabanlı çalışan sistemi Nöro Bilimin en güncel bulguları ışında kullanıcılarına davranış eğilimelerini gösteren farklı haritalar sunmaktadır.

PRISM'ın raporlarında kişilerin doğal tercihlerinin yanında, bulundukları ortamların (örneğin: iş ortamı) gerektirdiği duruma özel taleplerden dolayı davranış eğilimlerini nasıl değiştirdiklerini veya adapte ettiklerini göstermektedir. 

PRISM Uygulaması ile kişilerin davranış tercihlerini gösteren üç farklı davranış çizelgesi aynı harita üzerinde gösterilmektedir. Bu çizelgeler;

a ) Kişinin doğal davranış tercihlerini gösterir (Underlying).

b) Bulundukları iş ortamı gibi farklı çevrelerde ortamın gerektirdiği koşullar doğrultusunda davranış tercihlerini gösterir(Adapted).

c) Kişinin çoğunlukla sergilediği genel davranış şekillerini gösterir (Consistent).

                                                                                  (Örnek rapor için lütfen tıklayınız)

  

PRISM'ın raporları aynı zamanda kişilerin hangi davranış eğilimlerini çok fazla tekrarladılarını veya hangi davranış eğilimlerini göstermediklerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında kişiler kendi gerçek potansiyellerini daha iyi anlamakta ve bununla beraber performanslarını  olumsuz etkileyen davranış eğilimlerinin de neler olduğunu farkına vararak geliştirme olanakları bulmaktadır. 

PRISM Brain Mapping uygulmasında temel sekiz farklı davranış boyutunun yanı sıra, kişinin çalışma tercihlerinin detaylandırıldığı 26 farklı anahtar durum analizi verilmektedir. Ayrıca, kişinin duygusal zeka (emotional intelligency) analizleri ve dünya psikoloji literatüründe kabul gören "Beş Etmen Modeli" ( Big Five Personality Traits) analizleri yer almaktadır.

                             (PRISM Brain Mapping  örnek kişisel analiz (professional ) raporu için tıklaynız)

 

PRISM Brain Mapping uygulması içerisinde kişinin davranış eğilimlerini  gösteren profil haritası ve detaylı isteğe göre farklı profil raporlarının hazırlanmaktadır.  Ayrıca, işe alım süreçlerinde insan kaynakları tarafından hazırlanan iş yetkinlikleri (benchmark analizi) ile aday profilinin aynı harita üzerinde ayrıntılı olarak gösterilmesiyle adayın işe alım sürecinde tanımlanan pozisyona uygunluğu analizi yapılabilmektedir.

 

PRISM Brain Mapping uygulaması ile kurum içerisinde 360 derece değerlendirmelerinizi daha etkin şekilde yapılabilmektedir.

PRISM Brain Mapping kurum içerisinde verimli ve başarılı takımlar oluşturmak üzere takım performansınızı ve takım içi güncel iletişim durumunu ortaya koyan raporlar sunmaktadır. 

 

PRISM KULLANIM ALANLARI

PRISM Business Development

 

  • Satış ekibini güçlendirmek

  • Liderlik yetkinliklerini geliştirmek

  • Çatışma yönetimi

  • Takım performansını geliştirmek

  • Kurum Kültür profilin çıkarılması

  • İleri koçluk teknikleri

  • 360 derece geri bildirim uygulaması

  • Takım performanslarının belirlenmesi ve etkin takımlar oluşturmak

PRISM Talent Finder

 

  • İşe alımlarda en uygun adayın seçilmesi

  • Benchmarking- iş yetkinlik gereksimleri ile çalışan yetkinliklerinin karşılaştırılması

PRISM Career Match

 

PRISM ANALİZ- Örnek Raporlar

Yönetim Danışmanlık
bottom of page